Onze missie- visie

Missie  

Kwalitatief hoogstaand onderwijs met oog voor ieder kind. Vanuit onze christelijke identiteit kennen we onze missie een diepere laag toe: de vorming van een leerling naar hoofd, hart en handen, zodat deze bewust als christen in het leven staat en dienstbaar leert zijn aan God en zijn naaste. 

Visie 

Een geschiedenis van ruim honderd jaar. Een kleine, hechte gemeenschap waar vriendschappen voor het leven worden gesmeed. Elk kind zien met de talenten die het gekregen heeft. Om samen te leren, samen te ontdekken en samen te groeien in geloof, kennis, vaardigheden en talenten. 

Met vertrouwen op God en vertrouwen in elkaar groeien in wie je bent en wat je kunt. Dat is waar we op Nederwoud voor gaan! We zorgen voor een veilige leeromgeving, en extra aandacht en zorg voor kinderen die dat nodig hebben. Samen. Want dat is onze kracht.    

Visie op leren

Samen leren en samen werken vinden wij belangrijk. Want samen kom je verder. In onze stamgroepen is veel aandacht en begeleiding voor de ontwikkeling van elk kind. We zorgen voor een passend leerstofaanbod. Daarbij is de betrokkenheid van ouders onmisbaar. Samen gaan we voor wat elk kind nodig heeft om zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

We willen de kinderen leren dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door zelf keuzes te maken. Het gaat erom leerlingen die eigenschappen en vaardigheden mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen zodat ze succesvol een passende plek in de maatschappij kunnen vinden waarin zij actief mee kunnen doen.

Motto 

Ik ben ik,

jij bent jij

Samen groeien wij!