Ons Verhaal

Bouwen & Bewaren op basisschool Nederwoud.

Ons onderwijsconcept noemen we “Bouwen & Bewaren”.
We bewaren waarop we trots zijn en we bouwen continu verder aan christelijk, eigentijds en kindgericht onderwijs.

Op dit moment werken we vanuit leerlijnen, die gekoppeld worden aan de leerdoelen. Dit houdt in dat het leerstofjaarklassesysteem niet meer het uitgangspunt is van ons onderwijs, maar dat de leerdoelen wel gebundeld en gehaald worden. Dit gebeurt nu meer thematisch.

We gaan daarbij uit van vijf kernwaarden t.w. verbinding, openheid, doelgericht, aandacht en talent.
Momenteel zijn we dit als team aan het herijken.