Info voor ouders

Ouders en leerkrachten werken samen om het leren en de ontwikkeling van de leerling te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dit bevordert het welbevinden van je kind. Doel: de voor de ontwikkeling van de leerling beste samenwerking tussen school en ouders. Omdat leerlingen er beter van worden.

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond en er zijn lopende het jaar voortgangsgesprekken, rapportenavonden en verwijzingsgesprekken met ouders en leerlingen van groep 8. Natuurlijk zijn er gesprekken met ouders (en leerlingen) als er vragen/zorgen zijn rondom het kind.

We willen een school zijn waar je kind

zich veilig voelt

Je kind in een veilige schoolomgeving achterlaten, waar het gewaardeerd en gezien wordt. Je kind ‘voelt’ zich veilig in een prettige sfeer waar iedereen zichzelf mag zijn. Een omgeving, waar pesten zo veel mogelijk de kop in wordt gedrukt en waar structuur en dagritme je kind duidelijkheid geven.

zijn talenten gebruikt

Ieder kind heeft een talent, waarin het uitblinkt. De één kan goed rekenen, de ander samenwerken, sporten of tekenen. We creëren een omgeving, waarin je kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontdekken. We geven ruimte voor initiatief.

voldoende aandacht krijgt

Aandacht, zodat je kind op zijn eigen niveau veel kan leren. Maar ook persoonlijke interesse voor je kind. Als ouder ben je ervaringsdeskundige en kun je goed aangeven welke aandacht je kind nodig heeft. Wij vinden goede communicatie tussen ouders en leerkracht erg belangrijk.

les krijgt van bevlogen mensen

Onze leerkrachten zijn gepassioneerd voor het vak, goed opgeleid, betrokken en inspirerend vanuit een positieve motivatie. Ze zijn aanspreekpunt en informatiebron voor jou als ouder over je kind. Daarom vinden wij een goed contact met ouders heel belangrijk.

blij thuiskomt

Samenwerking tussen ouders en school is prettig voor je kind. Je kind komt blij thuis wanneer school en ouders op één lijn zitten. Dan geeft rust en vertrouwen. Samenwerken draagt zo bij aan het welbevinden en het schoolplezier van een kind.

structuur krijgt

De schooldag is voorspelbaar. Onze leerkrachten zorgen voor een prettig en gezond dagritme. Je kind leert om zijn taken te plannen, samen te werken en om te gaan met keuzes. Je kind wordt zelfstandig en leert eigen verantwoordelijkheid nemen.