Verlof Aanvragen

Er kunnen (familie)omstandigheden zijn, waarom je verlof buiten de schoolvakanties voor je kind wilt aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis, huwelijksjubilea etc.
Hieronder kun je de verlofaanvraag aandienen. Dit dient tenminste een maand voor de verlofdatum te gebeuren. De directie zal de aanvraag beoordelen. Bij een verlof langer dan tien dagen wordt overleg gepleegd met de leerplichtambtenaar.

Verlof Aanvraagformulier

Formulier Verlofaanvraag

PDF Document 104 KB