Over Ons

Nederwoud is een echte buurtschool en staat tussen Lunteren, Barneveld en Ede, in het buurtschap Nederwoud.

Nederwoud heeft op dit moment 5 groepen.
Deze groepen bestaan uit twee niveaugroepen, te weten:

Groep 1-2
Groep 2-3
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Elke ochtend wordt gestart met bidden, zingen van een psalm en/of geestelijk lied. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan o.a. een psalm, een Bijbelverhaal of een Bijbelse verwerking.

Verder staan in de ochtend vooral de vakken rekenen, taal en spelling centraal.

‘s Middags is er meer aandacht voor wereldoriëntatie, Engels, verkeer, muziek, gym en beeldende vorming.

Wij werken zoveel mogelijk vanuit de leerlijnen. Diverse methodes ondersteunen ons daarbij.

Wilt u meer weten over onze school, bekijk onze schoolgids.