Stamgroep 4

De leerlingen van stamgroep 4 hebben twee leerkrachten t.w. meester Remko en Juf Jantine.

 

Juf Jantine werkt op maandag in stamgroep 4.
Om de beurt werken juf Jantine en meester Remko op de dinsdag in stamgroep 4.
Van woensdag t/m vrijdag werkt meester Remko in stamgroep 4.