Stamgroep 2

De leerlingen van stamgroep 2 hebben twee leerkrachten t.w. juf Margreet en juf Annette Landwaart.

Juf Margreet is er op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Annette Landwaart is er op donderdag en vrijdag.

Juf Anita, onze onderwijsassistent, is alle dagen (of delen van) op onze school aanwezig.
U zult haar dus regelmatig aantreffen in stamgroep 1.