Groepen

Onze school heeft vier stamgroepen.

Stamgroep 1
Stamgroep 2
Stamgroep 3
Stamgroep 4

Daarnaast gaan sommige leerlingen op woensdagmorgen naar de Plusklas.