Stamgroep 4

De leerlingen van stamgroep 4 hebben één leerkracht t.w. meester Klaas Klein.

Juf Jantine van Steenbergen (maandag en dinsdag) gaat zowel aan de slag met
lesgevende taken in de stamgroepen 3 en 4, in het kader van de
werkdrukverlichting/specialistische taken, als ook met extra ondersteuning binnen
de leerlingenzorg.