Elobasisonderwijs.nl

Elobasisonderwijs.nl is een platform waar leerkrachten informatie aangaande hun groep online kunnen zetten.

Of het nu een pluim is omdat er de afgelopen week bijzonder hard gewerkt is, een link naar een film geplaatst wordt die betrekking heeft op de nieuwe leerstof die de leerlingen al vast kunnen bekijken enzovoorts. Het is allemaal mogelijk binnen elobasisonderwijs.nl. Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u, wanneer u maar wilt, de huiswerkbrieven van uw kind(eren) bekijken zonder dat daarvoor de mail geopend hoeft te worden. Uiteraard krijgt u middels mail de huiswerkbrieven ook toegestuurd. Het is de bedoeling dat onze leerlingen, met uw toestemming, mee gaan doen op elobasisonderwijs.nl zodat zij kunnen reageren op de geplaatste boodschappen.

Voor de oudere leerlingen (v.a. stamgroep 2 t/m 4) is er ook een digitale speeltuin waar ze hun klasgenoten kunnen treffen. Dat alles in een veilige, beschermde omgeving, vrij van reclame e.d.

Klik hier om door te gaan naar elobasisonderwijs.nl